Energetische Geneeswijzen

Foto

Energetische Geneeswijzen is een integraal systeem, waarbij kennis van acupunctuur, reguliere geneeskunde, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, bioresonantie therapie, emotionele therapieën, coaching, chakra balancing, computer-analyse, praktijkervaring en andere natuurlijke geneeswijzen gecombineerd worden tot één behandelsysteem. Het resultaat is dat oorzaken van ziekten vastgesteld en opgeheven worden, waarbij er geen symptomen bestreden worden en klachten definitief verdwijnen. Voor het objectief stellen van de diagnose en het bepalen van de juiste therapie wordt gebruik gemaakt van het Prognos diagnose en therapie systeem en het IDT systeem.

Prognos is een high-tech computertechnologie systemen en produceert betrouwbare en herhaalbare metingen. Dit is anders dan andere methoden, zoals de Vollmethode en de Vegatest.

Prognos diagnose en therapie - IDT. Prognos is een computer-analyse systeem ter herstel en behoud van een goede gezondheid. Het is afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde. Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen en kan ook op baby’s toegepast worden. Deze behandelwijze is een holistisch systeem gebaseerd op kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda en vele andere natuurlijke geneeswijzen. Prognos is een unieke innovatieve combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse high-tech computertechnologie, gebaseerd op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring. De Westerse reguliere geneeskunde en het Prognos-systeem blijken elkaar perfect aan te vullen en worden reeds in veel landen gecombineerd toegepast. Op dit moment wordt er in 55 landen met Prognos gewerkt. Met behulp van Prognos stelt de behandelaar vast welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn en door welke oorzaken deze verstoringen zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandeld en niet de symptomen, waardoor klachten definitief verdwijnen. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest. In principe kunnen alle klachten met Energetische Geneeswijzen behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieën, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten.

Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken.

Doel: gezond zijn Behandeling met Energetische Geneeswijzen kan de volgende doelen hebben:

1. Klachten verhelpen en weer gezond worden. Met behulp van Energetische Geneeswijzen worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door schimmels, virussen, bacteriën en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insekticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten en zware metalen. Andere veroorzakers van klachten zijn bijvoorbeeld niet verwerkte emoties, straling van elektrische apparaten, littekens, gebitstoring en tekorten van vitamines en mineralen. Niet te onderschatten oorzaken, die bij andere behandelwijzen vaak niet ontdekt en behandeld worden, zijn miasmes, hersenkernen, chakra’s en matrixstoring. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden en zijn patiënten afhankelijk van medicijnen die meestal slechts de symptomen bestrijden. Energetische Geneeswijzen herstelt het evenwicht zodat de klachten verdwijnen en medicijnen soms niet meer nodig zijn.

2. Gunstig beïnvloeden van chronische ziekten. Chronische ziekten zoals ernstige suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met Energetische geneeswijzen. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken. Hierdoor hebben de patiënten minder klachten en voelen zich aanzienlijk fitter.

3. Voorkomen van klachten. Lang voordat er klachten optreden zijn de energieën in de meridianen al meetbaar verstoord. Prognos kan deze energetische verstoringen vaststellen. Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren en kunnen ziekten worden voorkomen. Preventie is nuttig voor iedereen die gezond wil zijn. Energetische Geneeswijzen en Prognos worden niet alleen gebruikt in praktijken en klinieken voor diagnose en therapie, maar zijn ook nuttig voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim in het bedrijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension programma’s in kuuroorden en health centra.

Diagnose: op zoek naar oorzaken De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken. Vervolgens meet hij met het Prognos computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring is opgetreden en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat. Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de behandelaar een meetkring tussen de patiënt en het Prognos-systeem. De patiënt krijgt hiervoor een bandje om de pols en de behandelaar meet op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen en de voeten. Tijdens de meting krijgt de patiënt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan de behandelaar de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het Prognos-systeem gekoppelde Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen.

De 15 te meten oorzaakcategorieën zijn:

1 Schimmels 9 Psyche/Emoties
2 Virussen 10 Hersenkernen
3 Bacteriën 11 Miasmes
4 Parasieten 12 Chakra's
5 Toxische belasting 13 Hormonen
6 Geopathie/Elektrosmog     14 Vitam./Miner./
7 Littekenstoring   Aminozuren
8 Gebit 15 Matrix

De behandelaar zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de meting. Vervolgens krijgt de patiënt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten hebben geleid. Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolgbehandelingen meet de behandelaar die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.

Therapie: herstel van natuurlijk evenwicht Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren. Om genezing te bewerkstelligen gebruikt de behandelaar de uniek aan het Prognos-systeem gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra. Deze bestaan uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vital-Frequenties. Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk en zijn in duizenden jaren uiterst effectief gebleken. Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan de behandelaar vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoringen en of de patiënt het middel kan verdragen. Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben. Daarnaast geeft de behandelaar ook andere adviezen die het herstel ten goede komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.

Enkele voorbeelden Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met Energetische Geneeswijzen kan de oorzaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.

  • Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.
  • Bij ME of chronisch vermoeidheidsyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit met name van de lever- de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overactiviteit.
  • Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektrosmog- of geopathie belasting met invloed op de hersenen.
  • Een allergie is een storing van het immuunsysteem ontstaan door één of meerdere van de 15 oorzaak categorieën die met het Prognos-systeem vast te stellen en op te heffen zijn.
  • Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een niermeridiaanstoring, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geïntegreerde emoties.
  • Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virus activiteit, onverwerkte emoties met hypofysestoring en een levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met Prognos, ontstaan kan zijn.
  • Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zware metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.
  • Bij spastische dikkedarm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasietactiviteit.
  • Reumatoïde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaalklachten, een dikkedarm- en levermeridiaanstoring en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.

Als een ziekte erfelijk aanwezig is kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 15 oorzaakcategorieën. Door de aanwezige oorzaken te elimineren kan de erfelijk aanwezige ziekte voorkomen of afgeremd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing.

Consult Het eerste consult duurt ongeveer een uur. Tijdens het eerste bezoek stelt de behandelaar een complete diagnose en wordt de optimale therapie bepaald en uitgevoerd. Vervolgbehandelingen vinden meestal om de vier weken plaats. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten. De kosten van de benodigde middelen zijn niet inbegrepen. Bij uw ziektekostenverzekeraar kunt u informeren of de kosten van de behandeling en de middelen voor vergoeding in aanmerking komen. De behandelingen worden uitgevoerd door Eric van Schijndel. Hij is lid van de N.V.A. (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur). De behandeling en de benodigde middelen worden direct afgerekend. U kunt pinnen, chippen of contant betalen. 

Opleidingen Eric van Schijndel geeft les aan de Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen (NAEG). Deze academie verzorgt opleidingen voor artsen en therapeuten met het doel Energetische Geneeswijzen optimaal in de praktijk toe te passen. De NAEG bevordert samenwerking tussen alle praktijken die dit systeem in Nederland en wereldwijd gebruiken.

 

© Eric van Schijndel
Disclaimer